Ne përpiqemi të pranojmë thirrjen tuaj të urgjencës
A e kupton se ne nuk mund ta përpunojmë thirrjen tuaj të urgjencës në të gjitha gjuhët.
Në mënyrë idilike, ata marrin ndihmë nga një person që flet GJERMAN.