Προσπαθούμε να δεχτούμε την κλήση έκτακτης ανάγκης
Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε την κλήση έκτακτης ανάγκης σε όλες τις γλώσσες.
Ειδικά, λαμβάνουν βοήθεια από γερμανόφωνο πρόσωπο.